Poslanie spoločnosti
Spoločnosť Asphere, a.s. je poskytovateľom aplikačných systémov, realizuje analýzy, návrh, implementácie a technickú podporu prevádzky informačných systémov podľa špecifických požiadaviek svojich klientov.
Vďaka interným procesom pre riadenie projektov kompatibilným s metodológiou PRINCE2 poskytuje naša spoločnosť službu Projektový manažment a asistenciu pri zavádzaní procesov projektového manažmentu pre externé spoločnosti.

Základné informácie
Okrem návrhu, vývoja a implementácie, prevádzkuje naša spoločnosť vlastné informačné systémy a poskytuje pre svojich zákazníkov službu ich vzdialeného používania. Prevádzka informačných systémov je riadená metodológiou ITIL na ktorej certifikáciu sa naša spoločnosť intenzívne pripravuje.

Systém manažérstva kvality
Naša spoločnosť splnila podmienky kontrolného auditu a získala certifikát ISO 9001:2008 v oblasti návrhu a vývoja informačných systémov na zakázku, poskytovania služieb prevádzky informačných systémov, ich prevádzky a podpory.
  
  

Partnerstvá a certifikáty
Spoločnosť Asphere je partnerom spoločnosti SAP a Oracle