Informácie o používaní aplikácie ASP CarTracking
- Odporúčaný prehliadač - Mozilla Firefox
- Používaním aplikácie ASP CarTracking vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ktoré umožňujú pohodlnejšiu prácu s aplikáciou


Zostava ASP DV - Výpočet času výkonu vodiča v krajine
18. 7. 2016
Pre potreby výkazu výkonu vodiča vo Francúzsku.

Mobilný web
7. 4. 2016
Mobilný web je dostupný na adrese https://www.asphere.sk/aspctmobile

Aktuálne pozície - zmena a rozšírenie funkcionality
4. 9. 2015
V Aktuálnych pozíciách sa upravilo zobrazovanie vozidiel vpravo. Stav vozidiel sa oddelil do špeciálneho stĺpca a pribudol stĺpec História, kde môžete sledovať vybrané denné aktivity na vozidle.

Zmena rozlíšenia aplikácie
4. 9. 2015
Na stránkach obsahujúcich mapu, ako sú Aktuálne pozície, História, Definovanie lokalít sme upravili zobrazovanie šírky mapy prispôsobením na reálnu šírku rozlíšenia obrazovky. Ak vám súčasné nastavenie nevyhovuje, upravte si prosím rozlíšenie v Nastavení aplikácie podľa vášho skutočného rozlíšenia obrazovky.